κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

κεντούμε παντού ! εξερευνείστε το αρχείο μας !

Το κέντημα είναι σαν το κόσμημα. Είναι πολύτιμο, αντέχει στον χρόνο, στολίζει τις παραδοσιακές ενδυμασίες και κληροδοτείται από γενιά σε γενιά. Η κεντητική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα είδη της λαϊκής τέχνης. Το κέντημα συνθέτει και εκφράζει ένα μεγάλο κεφάλαιο της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε τόπου.